CBS publiceert cijfers over ziekteverzuim in en deelname aan kinderopvang

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over ontwikkelingen in de sector Kinderopvang in het tweede kwartaal van 2021. Uit de cijfers blijkt onder meer het volgende.

  • Het ziekteverzuim onder kinderopvangmedewerkers (6,9%) is in deze sector het hardst gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van 2021 het hoogst sinds 2003, namelijk 6,5%.
  • Er gaan 11.000 minder kinderen naar de kinderopvang dan een jaar geleden. En het aantal kinderen dat naar de buitenschoolse opvang ging nam af met 2.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Als gevolg van de coronacrisis kunnen de cijfers een vertekend beeld geven.
  • In het tweede kwartaal van 2021 gingen er 355.000 kinderen naar de dagopvang, 396.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang en 99.000 kinderen naar de gastouderopvang. Het gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is gestegen. Kinderen gingen gemiddeld 62,6 uur naar de opvang. Een jaar eerder was dat nog gemiddeld 60,5 uur per kind per maand.
  • Moeders werken gemiddeld steeds meer uren per week. Moeders met jonge kinderen werkten in het tweede kwartaal 0,6 uur per week meer ten opzichte van een jaar eerder en komen daarmee uit op 27,4 uur per week. Dit is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
  • Het aantal bso- en dagopvanglocaties nam toe, met respectievelijk 20 en 12 locaties. Voor de bso zijn dat in totaal 7.615 locaties en de dagopvang telt 9.059 locaties. Het aantal gastouderopvanglocaties nam opnieuw af: er zijn 384 locaties minder dan in het eerste kwartaal van 2021. Het totaal aantal gastouderlocaties komt daarmee op 21.952.