Lancering meerjarenbegrotingsmodel

Deze week verschijnen onze (meerjaren)begrotingsmodellen 2022-2026. Ze worden geleverd aan de klanten die hierop een abonnement hebben genomen. Bijgeleverd wordt een handleiding en een rekentool waarmee een indicatie kan worden verkregen van de situatie vanaf 2023 als de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs in werking is getreden. Deze vereenvoudiging raakt zowel de samenwerkingsverbanden po als vo, omdat het vso onder het primair onderwijs valt.

Meer informatie leest u op onze website.