Kinderopvangorganisaties schrijven een brandbrief over het personeelstekort

Het personeelstekort in de kinderopvang neemt onbeheersbare vormen aan en dus is een versoepeling van de regels dringend noodzakelijk. Dat schrijven 125 kinderopvangorganisaties in een brandbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de voorzitter van GGD-GHOR en de voorzitter van vakbond CNV. In de brief vragen de organisaties aandacht voor het nijpende personeelstekort in de sector. Ook doen zij voorstellen voor concrete ingrepen die zich richten op het versoepelen van regels. Het aantal vacatures per 1.000 banen in de kinderopvang ligt op 34, en in het westen van ons land zelfs op 40. Ter vergelijking: in het onderwijs, dat ook kampt met tekorten, ligt dit cijfer landelijk op 21.

Oplossingen die gesuggereerd worden zijn:

  • beroepskrachten in opleiding meetellen in de formatieve inzet  als vast gezicht. Op dit moment wordt dit geïnterpreteerd als een wettelijke overtreding;
  • uitbreiden van de kwalificatielijst met studenten van de WO-opleidingen pedagogische wetenschappen en psychologie, eventueel met een korte aanvullende scholing;
  • studenten die een opleiding volgen die kwalificeert als pedagogisch medewerker op HBO-niveau eerder in de dagopvang inzetten;
  • de Taal-eis die ingaat per 2025 laten vervallen voor reguliere dagopvangorganisaties die geen VVE aanbieden;
  • de groepshulp inzetten in formatie op de (grotere) bso’s, naast een pedagogisch medewerker;
  • de beroepskracht-kindratio in de BSO op locatieniveau regelen in plaats van op groepsniveau.