Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen

Door het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere en aanvullende bekostiging voor asielzoekers en overige vreemdelingen voor de peildatum 1 mei 2021 verruimd. Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 door DUO zijn ontvangen. Scholen kunnen door deze verruiming extra ondersteuning bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die door corona vertraging hebben opgelopen en wel als volgt.

Basisscholen kunnen voor peildatum 1 mei 2021 bekostiging aanvragen voor zowel asielzoekers als overige vreemdelingen die maximaal 4 jaar in Nederland wonen. Dit is een langere periode dan de huidige 2 jaar en 3 maanden voor asielzoekers en 1 jaar en 3 maanden voor overige vreemdelingen. 

Ook zijn (tijdelijk) in de eerstejaarsbekostiging de bedragen per leerling gelijkgetrokken voor asielzoekers en overige vreemdelingen. Daarmee ontvangen basisscholen voor de eerste opvang van overige vreemdelingen hetzelfde bedrag als voor asielzoekers. 

Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt ook een verruiming naar maximaal 4 jaar. Het gaat om een tijdelijke verruiming die geldt voor peildatum 1 mei in schooljaar 2020-2021. De verwachting is dat deze verruiming ook zal gelden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Als u deze bijzondere bekostiging aanvraagt, moeten er bewijsstukken zijn dat de school voldoet aan de voorwaarden van deze bekostiging. Deze bewijsstukken moeten bewaard worden in de leerlingenadministratie. De datum van binnenkomst in Nederland is leidend voor deze bijzondere bekostiging.