Leerpunten in jaarverslagen Onderwijsgeschillen

Op de website Onderwijsgeschillen zijn de jaarverslagen gepubliceerd van de verschillende commissies die onder Onderwijsgeschillen ressorteren: medezeggenschap, klachten, beroep & cao en passend onderwijs. De verslagen zijn leerzaam over onderwijsbesturen. Ze kunnen attenderen op hiaten in uw beleidsdocumenten of valkuilen in gedrag of cultuur. Daarnaast presenteert Onderwijsgeschillen een Jaarbeeld 2020. Dit jaarbeeld presenteert feiten en cijfers over 2020, blikt terug op diverse opmerkelijke of interessante casussen en informeert over de strategie van Onderwijsgeschillen voor de komende jaren.