Leerpunten in uitspraken geschillen passend onderwijs

Op de website Onderwijsgeschillen zijn recente uitspraken gepubliceerd van de commissie passend onderwijs. De uitspraken hebben betrekking op geschillen over ontwikkelingsperspectieven, verwijdering en tlv’s (toegekend dan wel afgewezen). De uitspraken zijn leerzaam voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Ze kunnen attenderen op hiaten in uw beleidsdocumenten of valkuilen in gedrag of cultuur.