Leven, spelen en leren op een IKC

Onlangs is van de Hanzehogeschool in Groningen het onderzoeksrapport Ouders en kinderen over hun leven, spelen en leren op een Integraal Kindcentrum verschenen. Het onderzoek onder kinderen en ouders laat niet alleen zien wat werkt binnen een Integraal Kindcentrum (IKC), maar zet ook kanttekeningen en levert vraagstukken op waar IKC mee verder moeten, op weg naar een Integraal Kindcentrum 2.0.