Veel ondernemers in de kinderopvang missen inzicht in hun eigen begroting

Sinds de kinderopvang op 11 mei 2020 weer open is gegaan, zijn de financiële zorgen allerminst voorbij. De eigen cijfers goed volgen is belangrijk, zo stelt een bestuurslid van het Waarborgfonds Kinderopvang. Veel kinderopvangondernemers houden rekening met een mogelijke terugloop van de omzet van zo’n 10 tot 15 procent in 2020, 2021. Inzicht in de eigen bedrijfsvoering is dan cruciaal. Dit inzicht in de cijfers blijft vaak achter. Een flink aantal ondernemers baseert hun uurprijs bijvoorbeeld niet op hun eigen begroting. Ze gaan uit van de aanpassing van het fiscale uurtarief, van wat de brancheorganisaties adviseren, wat collega-ondernemers doen en zelfs van wat ze uit de media vernemen. Dat is niet verstandig. Een uurprijs is niet iets algemeens, het is iets dat bij de eigen organisatie moet passen.