Lopende politieke dossiers en de coronacrisis

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd  over de gevolgen van de coronacrisis voor de politieke behandeling van diverse dossiers. In de brief staat onder meer:

  • de vereenvoudiging van de bekostiging vo wordt uitgesteld tot 1 januari 2022,
  • de parlementaire behandeling van de evaluatie passend onderwijs vindt niet meer voor het zomerreces plaats. Het kabinet is wel voornemens de evaluatie en haar standpunt voor de zomervakantie aan de Kamer toe te zenden, bespreking volgt dan na he zomerreces.
  • de inwerkingtreding van de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen, wordt voorzien per 1 juni 2021 (dat was 1 juni 2020),
  • de verdere behandeling van de wetten Afschaffen van de fusietoets en Actualisering van de deugdelijkheidseisen loopt (niet nader gedefinieerde) vertraging op.