De Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd

De Staat van het Onderwijs 2020 is op 22 april 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs ‘De Staat’, zoals dat in artikel 23 lid 8 van de Grondwet wordt gevraagd. De inspectie brengt in dit jaarlijkse rapport feiten en cijfers bijeen, toont meerjarige ontwikkelingen en resultaten, en signaleert verbanden en oorzaken.

Enkele conclusies uit het rapport zijn:

  • Goede onderwijsbesturen focussen op het beter maken van het onderwijs. Ze stellen gerichte doelen en hebben ambitie. Zij hebben een duidelijke visie, voor de korte en de lange termijn, bestaande uit een identiteit, stabiliteit en gezamenlijkheid. Goede besturen kennen hun scholen, hun leerlingen/studenten en hun personeel.
  • Niet goed functionerende besturen blijven vaak in gebreke op meerdere onderdelen. Ze stellen geen duidelijke doelen, wisselen snel in doelen, hebben weinig ambities, pakken niet door, hebben slechte informatie, vinden onderwijs minder belangrijk dan de secundaire taakvelden, gaan tegenspraak uit de weg (ook van de RvT), zijn niet of juist te veel extern gericht, hebben weinig oog voor de organisatie en dragen negatief bij aan het vertrouwen en de veiligheid in de organisatie. Veel van deze besturen voldoen ook niet aan de Code Goed Bestuur.