Maandelijkse gegevenslevering Belastingdienst per 1 januari 2022 waarschijnlijk verplicht

Op dit moment levert 85 procent  van de kinderopvangorganisaties in Nederland maandelijks opvanggegevens aan bij de Belastingdienst. Vrijwel zeker wordt per 1 januari 2022 deze maandelijkse gegevensaanlevering verplicht. Als ook de Eerste Kamer in december instemt met deze verplichting, ontvangen alle kinderopvangorganisaties een brief van de Belastingdienst met de vraag om elke maand opvanggegevens te leveren.

Deze maatregel helpt ouders, omdat zo de kans op (hoge) terugvorderingen wordt beperkt. Wanneer de gegevens maandelijks zorgvuldig worden aangeleverd kan Belastingdienst tijdig signaleren of een ouder teveel toeslag ontvangt, waarna de ouder actie kan ondernemen. Ouders kunnen veranderingen veilig en gemakkelijk doorgeven via de app Kinderopvangtoeslag of Toeslagen.nl.

Kinderopvangorganisaties moeten hun administratieve organisatie goed ingericht hebben zodat het aanleveren van de gegevens zorgvuldig en tijdig gebeurt. Ondernemers die moeite hebben met de aanlevering kunnen ondersteuning krijgen via het Waarborgfonds Kinderopvang dat BK samen met de Belastingdienst en het Waarborgfonds Kinderopvang organiseerde.