2 vacatures bij Infinite Financieel – bent of kent u onze nieuwe collega’s?

Infinite Financieel is in verband met groei van de organisatie op zoek naar een office-manager voor het kantoor in Utrecht en een financieel adviseur/extern controller samenwerkingsverbanden passend onderwijs die landelijk werkt.

De office-manager is een veelzijdige functionaris die belast is met het volledige interne reilen en zeilen van ons bedrijf. De officemanager van Infinite Financieel is verantwoordelijk voor het tijdig en juist (laten) verlopen van alle ondersteunende processen binnen de organisatie.

De financieel adviseur/extern controller passend onderwijs begeleidt de planning- en controlcyclus, door bijdragen te leveren aan de (meerjaren)begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag (financiële paragraaf). Ook adviseert zij of hij over de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de beschikbare financiële middelen.

Meer informatie over beide functies is te vinden op onze website, via bovenstaande links. En natuurlijk kan er ook per e-mail (info@infinitebv.nl) of telefonisch contact met ons worden opgenomen om informatie in te winnen.