Maatregelen Vervangingsfonds in verband met corona

Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds (Vf) een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode:

  1. declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft;
  2. buiten werking stellen van de termijn van 8 weken bij cases;
  3. indieningstermijn vervangingsdeclaraties verlengd naar 6 maanden en 5 dagen;
  4. inzetpercentage van de vervangingspools wordt tijdelijk op 100% gesteld.

Een uitgebreide toelichting op deze maatregelen is te vinden op de website van het fonds.