Meerjarenbegrotingmodellen swv po en vo zijn beschikbaar

De versies 8.0 van ons meerjarenbegrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo zijn beschikbaar. Met deze versie kan de (meerjaren)begroting 2021-2025 worden gemaakt. Het model stelt samenwerkingsverbanden in staat een programmatische begroting te maken, die aansluit bij het ondersteuningsplan en het jaarplan, zodat inhoudelijk beleid en financiën transparant aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Naast het model is ook een handleiding beschikbaar, zodat men prettig en foutloos met het model kan werken.

Het model is nog eenmaal gratis beschikbaar via de website van het Steunpunt passend onderwijs en de website van Infinite Financieel. Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad heeft onlangs laten weten dat men op 31 december 2020 de subsidiëring van de begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden beëindigt. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates van de begrotingsmodellen van (onder meer) Infinite Financieel bekostigd. In de eerste jaren alleen voor het voortgezet onderwijs en de laatste twee jaar ook voor het primair onderwijs. Tot 31 december 2020 bekostigt het SPO de updates. Daarna stopt de bekostiging vanuit de subsidiemiddelen van het SPO. ‘De startfase van de samenwerkingsverbanden is voorbij; de markt kan nu z’n werk gaan doen’ zo schrijft het SPO. Dit houdt in dat u vanaf 2021 het begrotingsmodel rechtstreeks bij Infinite Financieel kunt bestellen.