Bestedingsplan voor bovenmatige publieke vermogens wordt verplicht

Alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben een brief van minister Slob ontvangen over de manier waarop de overheid zich de komende jaren gaat bemoeien met (mogelijk) bovenmatige publieke vermogens.

  1. Alle schoolbesturen met een eigen publiek vermogen boven de signaleringswaarde ontvangen dit najaar een brief van de inspectie. De inspectie roept het bestuur hierin op om in samenspraak met de Raad van Toezicht en het medezeggenschapsorgaan een bestedingsplan te maken. In dit plan staat hoe en welk deel van de reserves doelmatig aangewend gaat worden voor het onderwijs.
  2. Vanaf verslagjaar 2020 wordt het verplicht in het jaarverslag de hoogte van de reserves toe te lichten aan de hand van de signaleringswaarde, ook als er geen vermogen boven de signaleringswaarde is.

Infinite Financieel adviseurs Iris Zeldenrijk en Mark Ruitenbeek beschrijven in een artikel op onze website hoe u pro-actief het gesprek met interne en externe stakeholders kunt aangaan over uw vermogenspositie en de nieuwe regels. Lees het artikel hier.