Meerjarenbegrotingsmodellen geactualiseerd

Infinite Financieel heeft versie 7.2 van het begrotingsmodel voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo gepubliceerd.

Versie 7.1 is de versie die is gebruikt voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020 en verder. Als u op basis van de toen geldende tarieven (oktober 2019) uw meerjarenbegroting nog eens wilt doorrekenen, kunt u het beste deze versie gebruiken.

De nu gepubliceerde versie 7.2 kunt u gebruiken voor het bepalen van de actuele eindejaarsprognose 2020. Als u werkt met een schooljaarbegroting kunt u deze versie eventueel ook gebruiken voor het opstellen van de begroting 2020-2021.

De volgende versie van het meerjarenbegrotingsmodel (8.0) verschijnt in september 2020. Dit is de versie waarin de meerjarenbegroting 2021 e.v. kan worden opgesteld.

Het model ondersteunt bij uitstek de koppeling tussen het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband en de begroting.

De modellen zijn ontwikkeld met steun van het Steunpunt passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en daarom gratis te downloaden. Het is belangrijk dat u de handleiding leest, alvorens aan de slag te gaan.