Meldplicht voor scholen na hack

Er komt een meldplicht voor scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs die gehackt zijn of die getroffen zijn door een ransomwareaanval. Minister Slob maakte dat 1 december 2021 bekend.

in het commissiedebat onderwijs en digitalisering. De meldplicht moet ertoe leiden dat er meer inzicht en overzicht ontstaat over cybercrime in het funderend onderwijs. De meldplicht moet er ook toe leiden dat er beter geleerd wordt van hacks en andere cyberaanvallen. Onduidelijk is nog bij wie scholen een hack moeten melden.