Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding 2022

De VO-raad en de Belastingdienst hebben net zoals in voorgaande jaren een ‘Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding 2022’ afgestemd. Via deze regeling kunnen werknemers in het voortgezet onderwijs (een deel van) hun eindejaarsuitkering ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Werknemers kunnen jaarlijks aangeven of zij gebruik willen maken van de uitruilregeling.

De uitruilregeling is gebaseerd op de fiscaal gefaciliteerde methode 1. Deze methode kan alleen worden toegepast als de werknemer doorgaans naar een vaste arbeidsplaats reist of, meer concreet, in het kalenderjaar vermoedelijk in tenminste (70% van 52 weken=) 36 weken naar de werkplek zal reizen. Op de website van de VO-raad worden praktijkvragen die de regeling oproept besproken en van een antwoord voorzien.