Menukaart Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar

De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve interventies is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te helpen om de gevolgen van corona aan te pakken. Zowel op het gebied van leervertraging, als het welzijn van leerlingen. Scholen hebben ruimte om een aanpak te kiezen die het beste bij hun situatie past.

De menukaart is tot stand gekomen in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en wetenschappers en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het keuzemenu wordt de komende tijd doorontwikkeld, bijvoorbeeld met extra aandacht voor beroepsgerichte vakken en loopbaan oriëntatie.

Op één van de webpagina’s wordt ingegaan op de effectiviteit van interventies (in maanden leerwinst), een indicatie van de sterkte van het bewijs hiervoor en de geschatte kosten. Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoeken van de Education Endowment Foundation (EEF) binnen het Britse onderwijs onder normale omstandigheden, dus zonder corona. Interventies met vergelijkbare effecten kunnen verschillen in kosteneffectiviteit. Een-op-een-begeleiding belooft net als Leren van medeleerlingen 5 maanden leerwinst, maar is gemiddeld veel duurder. Daarom staat bij elke interventie een kostenschatting.

Onder de kosten kunnen vallen:

  • De kosten van nieuwe leermiddelen, zoals IT-hardware of software.
  • De kosten van cursussen of professionele ontwikkeling om een nieuwe interventie (effectief) te kunnen inzetten, en de kosten voor vervangend of tijdelijk personeel gedurende de tijd die leraren hieraan besteden.
  • De kosten van activiteiten voor leerlingen zoals onderwijsprogramma’s buiten de school of in de buitenlucht of muziekonderwijs.

De kosten kunnen zijn, gebaseerd op toepassing in een klas van 25 leerlingen:

  • Zeer laag: tot € 2.300 per klas, of minder dan € 92 per leerling.
  • Laag: € 2.301 tot € 5.750 per klas, of tussen de € 93 en € 230 per leerling.
  • Gemiddeld: € 5.750 tot € 20.700 per klas, of tussen de € 231 en € 828 per leerling.
  • Hoog: € 20.701 tot € 34.500 per klas, of tussen de € 829 en € 1.380 per leerling.
  • Zeer hoog: meer dan € 34.500 per klas, of meer dan € 1.380 per leerling.