Onderzoek: IKC’s scoren positief op inclusie

Het Kohnstamm Instituut heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar inclusiekenmerken van Integrale Kindcentra (IKC’s). De conclusie is dat IKC’s een meerwaarde hebben voor leerlingen die vastlopen in de reguliere kinderopvang. Volgens de deelnemende IKC’s is hun meerwaarde onder meer af te meten aan het feit dat ze kinderen binnen krijgen die elders, in reguliere basisscholen of voorschoolse voorzieningen, vastlopen. De IKC’s geven aan deze zogenoemde zij-instromers op te kunnen vangen en een aanpak te kunnen bieden die hen ondersteunt in hun verdere ontwikkeling.

Om zichtbaar te maken wat deze kenmerken of omstandigheden zijn, heeft het Kohnstamm Instituut  onderzoek uitgevoerd onder medewerkers van drie IKC’s en ouders van zij-instromende kinderen op deze IKC’s. Uit dit onderzoek bleek dat verschillende kenmerken die specifiek zijn voor een IKC ermee te maken hebben dat ouders positief zijn en kinderen zich goed hebben kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • de betrokkenheid van een heel team, gezamenlijke verantwoordelijkheid,
  • de aanwezigheid van eigen hulpverleners,
  • het zoeken naar manieren die aansluiten bij het kind, ook als dat buiten de gewone routine/verwachtingen valt.

Laat een reactie achter