Minister discussieert met Eerste Kamer over initiatiefwet vrijwillige ouderbijdrage

Een door de Tweede Kamer ontwikkelt initiatief om te komen tot wetgeving met betrekking tot een bepaald aspect van de vrijwillige ouderbijdrage is inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling. Kern van het voorstel is dat een school geen kinderen mag uitsluiten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

De minister heeft onlangs per brief geantwoord op vragen de Eerste Kamerleden. Eerste Kamerleden vroegen de minister onder meer of hij er niet bang voor is dat ouders hun hand op de knip gaan houden als straks bij wet geen enkel kind meer mag worden uitgesloten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

De minister geeft in zijn antwoorden aan dat hij over de angst voor een eventuele verschraling van het onderwijsprogramma heeft gesproken met de Inspectie van het Onderwijs en aantal scholen voor voortgezet onderwijs. De uitkomst van deze gesprekken is volgens Slob tweeledig. Hij constateert dat de meeste scholen het wetsvoorstel steunen om geen enkel kind uit te sluiten van extra activiteiten, ook als de ouderbijdrage niet is betaald. Tevens kwam volgens hem uit het gesprek naar voren dat het overgrote deel van de ouders de vrijwillige bijdrage betaalt, ook in die situaties waarin scholen er nu al heel helder over zijn dat ze niemand uitsluiten.