Eenmalige extra bekostiging voor nieuwkomersonderwijs

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs wordt eenmalig een extra kwartaal nieuwkomersbekostiging uitgekeerd. Met deze financiering krijgen scholen de kans om extra aandacht te geven aan de mogelijk opgelopen onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen.

De uitkering vindt automatisch plaats, scholen hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. Hoeveel een school ontvangt, wordt bepaald op basis van het aantal nieuwkomers dat op de peildatum 1 april 2020 volgens BRON op de school stond ingeschreven. 

Als een leerling is verhuisd of van school is veranderd, kunnen scholen de extra bekostiging eventueel overdragen aan de school waar hij of zij de komende periode les zal krijgen.

De verantwoording van de extra kwartaal bekostiging gaat op dezelfde manier als de verantwoording voor de nieuwkomersbekostiging. Dit betekent dat scholen over het extra kwartaal nieuwkomersbekostiging verantwoording af moeten leggen in een alinea in de jaarverslaggeving.