Model-berekening voorziening groot onderhoud beschikbaar – 6 september 2023

De PO-Raad en de VO-raad hebben gezamenlijk een Excel-tool ontwikkeld om met inachtneming van de nieuwe RJ-regels schoolbesturen te ondersteunen bij de bepaling van de omvang van de voorziening.

De raden geven aan dat deze 1-september-versie belangrijk afwijkt van eerdere concept-versies.

Op woensdag 27 september 2023 herhalen beide raden hun Webinar over het verwerken van de kosten voor groot onderhoud in de jaarrekening. 

Uiteraard staan onze medewerkers klaar om u desgewenst te ondersteunen bij de berekeningen en bij het bepalen van de effecten van beleidskeuzes.