Nieuwe subsidieregeling Onderwijsregio’s, RAP en SO&P 2024 – 7 september 2023

Deze regeling is bedoeld voor zowel voorlopers als regio’s die nog geen onderwijsregio zijn, en vervangt de afzonderlijke subsidieregelingen voor RAP en SO&P. De regeling bevat voor regio’s twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen: óf op het niveau van de onderwijsregio óf op het niveau van RAP en SO&P. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in 2024 nog niet de overstap maken naar onderwijsregio’s, kunnen in 2024 via deze regeling gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten RAP en SO&P voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Niet-voorlopers worden wel geacht in samenspraak met de Realisatie Eenheid te verkennen hoe zij vóór 1 januari 2025 gaan aansluiten bij een van de onderwijsregio’s of hoe zij zelf een onderwijsregio gaan vormen.
De subsidie 2024 kan tussen 2 oktober en 31 oktober 2023 (16.00 uur) aangevraagd worden.