Monitor Wet IKK geeft een positief beeld

Op 1 januari 2018 trad de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang IKK in werking. De wet verdeelt de kwaliteitseisen in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. Staatssecretaris Van Ark heeft de Tweede Kamer de IKK monitor 2019 aangeboden. De monitor, gebaseerd op meningen van kinderopvanghouders, oudercommissies en pedagogisch medewerkers geeft een positief beeld van de impact van de Wet IKK en meldt onder meer:

  • volgens 80 procent van de houders dragen de IKK-maatregelen bij aan de kwaliteit van de kinderopvang. Ze zien meer aandacht en zorg voor baby’s en ervaren de verplichte pedagogisch beleidsmedewerker als een factor die de pedagogische kwaliteit verhoogt. Ook de oudercommissies en de pedagogisch medewerkers zijn positief;
  • het is niet echt duidelijk of het vierogenprincipe bijdraagt aan de veiligheid van kinderen. De helft van de geraadpleegde houders ziet niet zo veel toegevoegde waarde. Van de pedagogisch medewerkers zegt 75 procent dat het bijdraagt aan de veiligheid van kinderen;
  • kleine organisaties hebben meer moeite met de implementatie en naleving van de IKK-maatregelen.