Nieuw programma van eisen frisse scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Opdrachtgevers in het onderwijs moeten tijdens het ontwerp en het bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. En na de bouw moeten zij controleren of alles echt zo goed werkt als afgesproken. Hiervoor wordt een Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze publiceert RVO medio september 2021.