Nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’

Binnenkort wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

Scholen kunnen vóór 1 augustus 2020 een aanvraag indienen om deel te nemen aan het experiment in het schooljaar 2020-2021. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden.