Kabinetsbijdrage in GPL

Werkgevers in het onderwijs ontvangen van het Rijk jaarlijks een compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten op grond van de zogenaamde referentiesystematiek. Die gaat uit van het principe dat de arbeidskostenontwikkeling in de overheids- en onderwijssectoren gelijke tred moet kunnen houden met de ontwikkelingen in de marktsector, om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt.

De kabinetsbijdrage is de resultante van een objectieve berekening in combinatie met een politiek besluit met betrekking tot financiële ruimte in de overheidsfinanciën. Bij Voorjaarsnota is bepaald dat er in 2020 gewoon een aanpassing zal zijn van de loon- en prijsontwikkeling voor het onderwijs.  Dat besluit wordt rond de zomer vertaald in een procentuele stijging van de GPL.  Naar verluidt gaat het vanaf 1 januari voor 2020 om 3,45 % stijging ten opzichte van de huidige GPL. Let op : pas als de regeling binnenkort wordt gepubliceerd is de stijging definitief.