Nieuwe bestanden op Open onderwijsdata

DUO heeft deze maand interessante geactualiseerde bestanden gepubliceerd.

Het betreft dit keer informatie over de leerling-leraar ratio per school in de sectoren po, vo en mbo in de periode 2009 – 2020. De leerling-onderwijzend personeel ratio is het verhoudingsgetal tussen het aantal leerlingen en het aantal leraren. Voor elke sector zijn de gegevens ook per schoolbestuur en per arbeidsmarktregio zichtbaar.

De po data betreffen 6.783 scholen, uitgesplitst naar bao, sbo en (v)so.

De vo data betreffen  629 vo scholen.