Nieuwe CBS-cijfers over werkdruk, ziekteverzuim, vacaturegraad en tevredenheid in de kinderopvang (bron: Management Kinderopvang d.d. 12-02-2023)

Het CBS heeft nieuwe cijfers over werkdruk, tevredenheid met het werk, ziekteverzuim en vacaturegraad in de kinderopvang gepubliceerd.

In het tweede kwartaal van 2022 vond circa 61 procent van de medewerkers in de branche de werkdruk (zeer) hoog. Dit is het hoogste percentage sinds het CBS dit in 2019 begon te meten.
Ook de tevredenheid met werk nam af;  was in het tweede kwartaal van 2019 nog 78 procent van de medewerkers (zeer) tevreden met het werk, in het tweede kwartaal van 2022 was dit percentage afgenomen naar 68.

Het ziekteverzuim was met 7,3 procent in het derde kwartaal 2022 hoger dan gemiddeld voor Nederland (5 procent).

Voorts heeft het CBS gemeten in hoeverre de medewerkers het gevoel hebben dat ze genoeg aandacht kunnen geven aan de kinderen. Ruim een kwart van de medewerkers meende in het vierde kwartaal van 2021 van wel.

De inhoud van het werk in de kinderopvang blijft onverminderd hoog gewaardeerd. In alle door het CBS gemeten perioden waren ruim 9 op de 10 werknemers het er (helemaal) mee eens dat zij inhoudelijk leuk werk hebben. Ook het aandeel medewerkers dat het werk erg zinvol vindt, was in het vierde kwartaal van 2021 met 84 procent onverminderd hoog. Het percentage dat enthousiast is over zijn of haar baan bleef vrijwel gelijk, met 79 procent in 2019 en 77 procent eind 2021.
De toename van de werkdruk wordt onder meer veroorzaakt door de vacaturegraad (het aantal vacatures per 1.000 banen). Tussen 2019 en 2022 zijn er in de kinderopvang 20.000 medewerkers bij gekomen, maar dat was niet voldoende om aan de stijgende vraag naar personeel te voldoen. In het tweede kwartaal van 2022 stonden tegenover elke duizend banen 55 vacatures, de hoogste vacaturegraad sinds de start van de metingen.

Het personele verloop in de kinderopvang is de afgelopen jaren hoger dan binnen andere bedrijfstakken. Zo’n 40 procent van de vertrekkers halverwege 2022 bleef binnen de kinderopvang werken; een kleiner deel (10 procent) vertrok dan wel uit de kinderopvang, maar bleef wel binnen de sector zorg en welzijn. De rest (50 procent) vertrok uit de sector.

In 2022 begonnen 33.000 medewerkers (28 procent van alle medewerkers in de kinderopvang) in een nieuwe baan in de kinderopvang. Er vertrokken halverwege datzelfde jaar 27.000 medewerkers (25 procent) naar een andere baan binnen of buiten de kinderopvang.