Nieuwe informatie in ManagementVenster vo

‘Vensters’ is een programma van de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet. Het biedt verschillende modules waarmee onderwijsbesturen en scholen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Modules zijn onder meer:

  • Scholen op de kaart (informatie voor iedereen toegankelijk, gevuld vanuit landelijke data en door de school zelf);
  • MangementVensters (informatie – achter een wachtwoord – voor het bestuur en het management van de school);
  • Dashboard passend onderwijs (een kwaliteitsinstrument voor de implementatie van passend onderwijs).

Recent zijn in het ManagementVenster gegevens toegevoegd over het overgaan en zittenblijven van leerlingen in het schooljaar 2020-2021. De school- en bestuursrapporten ‘Interne doorstroom’ zijn geactualiseerd met de informatie uit BRON/ROD. Eén van de rapporten is het rapport ‘Interne doorstroom’. Dat geeft inzicht in de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van de school en toont de leerlingenstromen per leerjaar binnen de school. De informatie is ook beschikbaar op bestuurlijk niveau.