Onderhandelingsakkoord cao bestuurders funderend onderwijs (po en vo)

De Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) en de VTOI-NVTK (het platform dat alle toezichthouders in onderwijs en opvang vertegenwoordigt) hebben op 20 december 2021 een onderhandelaarsakkoord gesloten over:

  • een salarisverhoging van 2% met terugwerkende kracht over 2021 (verlenging van de cao Bestuurders PO 2020 en de cao Bestuurders VO 2020 tot en met 31 december 2021, met toekenning van de algemene verhoging voor 2021);
  • de integratie van de cao’s voor de onderwijsbestuurders in het po en het vo.

Deze integratie moet begin 2022 leiden tot de invoering van één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs, met een nieuw, geïntegreerd loongebouw en een totaalpakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Informatie over het onderhandelingsakkoord, waaronder de nieuwe salaristabellen, staan op de websites van de VvOB en de VTOI-NVTK.

Beide organisaties hebben het akkoord nu aan hun achterbannen voorgelegd.