Onderwijsaccountantsprotocol 2021 gepubliceerd

Jaarlijks wordt het onderwijsaccountantsprotocol gepubliceerd. Dit document is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het protocol geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Het document is beschikbaar op de website van de Inspectie van het onderwijs. De nieuwe versie vervangt de versie van 12 juli 2021. Op de website is ook een versie van het document beschikbaar die de verschillen markeert tussen de nieuwe en de vorige versie. De gewijzigde teksten betreffen onder meer de maatschappelijke thema’s waarover onderwijsbesturen zich moeten verantwoorden. De schoolbesturen ontvingen hierover ook een brief op 11 december 2021. Andere toegevoegde teksten hebben betrekking op het NPO en nieuwkomers. En de Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten is opgenomen.

De website van de inspectie over het onderwijsaccountantsprotocol bevat ook verwijzingen naar meer dan dertig ooit gepubliceerde regelingen die nog steeds actueel zijn in het kader van de verantwoording en de controle.