Commissie: onderzoek Algemene Rekenkamer naar resultaten NPO heeft thans geen zin

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer overwoog de Algemene Rekenkamer (ARK) te vragen onderzoek te doen naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarin ruim € 8 miljard omgaat. Als een Kamercommissie een dergelijke stap overweegt, wordt hierover advies gevraagd aan de Commissie Rijksuitgaven van de Tweede Kamer. Aldus geschiedde. In haar antwoordstelt de Commissie Rijksuitgaven nu dat:

  • de maatschappelijke doelstellingen van het NPO onvoldoende duidelijk zijn geformuleerd;
  • onduidelijke doelstellingen en het gemis van bijbehorende indicatoren een obstakel vormen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma vast te stellen;
  • er in het NPO is gekozen voor een verantwoordingsregime dat weliswaar de regeldruk vermindert, maar het ook lastig maakt om inzicht te verkrijgen in de besteding van de gelden;
  • een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dit niet gaat verhelpen.

Daarom ziet de commissie geen brood in een ARK onderzoek, in elk geval niet op dit moment.

Vervolgens geeft de commissie een aantal adviezen. Centraal hierin staat dat de nieuwe minister voor primair en voortgezet onderwijs, Wiersma, in actie moet komen. Hij zou:

  • de doelstellingen en indicatoren van het NPO moeten herformuleren (naar concrete en geoperationaliseerde maatschappelijke doelstellingen);
  • een zo goed mogelijk inzicht moeten bieden in de besteding van de NPO gelden en de daarmee bereikte prestaties.

Niet de ARK, maar de minister lijkt dus aan zet.