Onderwijsraad: steeds inclusiever

Het onderwijs kan en moet inclusiever. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies dat op verzoek van minister Slob – met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode passend onderwijs – op 23 juni 2020 werd gepubliceerd. In dit advies geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen met een beperking.

Inclusiever onderwijs bevat volgens de Onderwijsraad drie elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis, en ze volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. 

Om tot dit inclusiever onderwijs te komen doet de Onderwijsraad drie aanbevelingen:

  • Waarborg ondersteuning en toerusting op álle scholen en verbreed de huidige zorgplicht. Scholen moeten in elk geval lichte ondersteuning en toerusting bieden en werken toe naar zwaardere ondersteuning en toerusting. Voor de lichte ondersteuning moet er een landelijke norm komen, die wettelijk wordt vastgelegd. Samenwerkingsverbanden helpen scholen bij het organiseren van zwaardere en complexe zaken. Daarnaast moet de huidige zorgplicht worden verbreedt zodat die ook ondersteuning en toerusting omvat bij de overgangen ‘in loopbaan en leefwerelden’. 
  • Breng onderwijssoorten dichter bij elkaar. Speciaal en regulier onderwijs moeten beter mengen. Bijvoorbeeld door één locatie te delen. Zo kunnen ook faciliteiten en expertise worden gedeeld. Daarnaast zijn ook scholing en professionaliseringsactiviteiten voor (aankomend) leraren en onderwijsteams nodig.
  • Breng bekostiging, toezicht en regelgeving in lijn met het streven naar inclusiever onderwijs. Besturen zouden rechtstreeks bekostigd moeten worden voor alle lichte ondersteuning en toerusting, en samenwerkingsverbanden krijgen de middelen voor alle complexere vormen. Én, zegt de raad: breng het inspectiekader in overeenstemming met de voorgestelde verbrede zorgplicht, zodat scholen ook gewaardeerd worden voor hun inzet voor inclusiever onderwijs.