Personeelstekorten verwacht later dit jaar, 2021 onzeker

Veel kinderopvangorganisaties verwachten in de tweede helft van 2020 tekorten aan inzetbare pedagogisch medewerkers. Dit is één van de uitkomsten van het onderzoek ‘Quickscan kinderopvang, Arbeidsmarktontwikkelingen 2020’. Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december 2020) verwacht bijna een kwart een personeelstekort. De belangrijkste reden daarvoor is de reeds bestaande tekorten van voor de coronacrisis. Op korte termijn speelt de vakantieplanning mee. Niet alle kinderen gaan (net zo lang als anders) op vakantie, terwijl de meeste pedagogisch medewerkers wel vakantie willen opnemen. Daarnaast hebben organisaties te maken met ziekteverzuim en kunnen zij medewerkers die in de risicogroep voor covid-19 vallen niet inzetten. Zo blijkt uit de quickscan waaraan 333 kinderopvangorganisaties hebben deelgenomen.

Hoewel kinderopvangorganisaties aangeven dat het koffiedik kijken is en er regionale verschillen zijn, verwacht ongeveer 55 procent dat het aantal werknemers ongewijzigd zal blijven in januari 2021. Ongeveer 25 procent verwacht een krimp en 20 procent verwacht een groei. De gevolgen van een aankomende recessie zouden daarom mee kunnen vallen. De arbeidsmarkt komt meer in evenwicht. Werkgevers verwachten per saldo een krimp van circa 600 werknemers, op een branchetotaal van  meer dan 100.000 werknemers. Bij een deel van de organisaties ontstaat hierdoor meer evenwicht tussen vraag en aanbod van pedagogisch medewerkers. Door contractopzeggingen en ouders die hun kinderen langer thuis houden, daalt de vraag naar kinderopvang. Minder vraag betekent voor een deel van de organisaties, bijvoorbeeld in de regio Amsterdam, dat het makkelijker wordt om al lang openstaande vacatures te vervullen.