Onderzoek naar behoefte aan nieuwe vestigingen (v)so en sbo

Onderzoeksbureau Oberon heeft op verzoek van het ministerie onderzoek gedaan naar de behoefte aan nieuwe vestigingen van scholen voor (v)so en sbo. Zeventig samenwerkingsverbanden namen deel aan het onderzoek. In het rapport staat onder meer te lezen:

  • Het aanbod aan speciaal basisonderwijs wordt over het algemeen als toereikend ervaren.
  • Ruim de helft van de samenwerkingsverbanden acht het aanbod aan (v)so ontoereikend. Dit percentage ligt voor de samenwerkingsverbanden vo (62%) hoger dan voor het po (44%). Ontoereikendheid van het aanbod kent een ruime definitie. Het kan gaan over het daadwerkelijk ontbreken van plaatsen óf over het gebrek aan scholen binnen de eigen regio. Er worden ook vele kwalitatieve redenen genoemd. Het aanbod matcht dan niet met de ondersteuningsbehoeften.
  • Ongeveer de helft van de samenwerkingsverbanden heeft plannen in voorbereiding voor de ontwikkeling van extra aanbod. Eén derde wil dit doen door het openen van een nieuwe nevenvestiging (v)so, twee derde op andere manieren. De helft van de samenwerkings-verbanden die een nieuwe nevenvestiging wil openen, ervaart hiermee problemen.