Onze artikelbundel 2021 voor u!

Voor de elfde maal presenteert Infinite Financieel haar jaarlijkse artikelbundel. Een exemplaar hebben we toegezonden aan onze klanten en relaties. De bundel bevat artikelen van de hand van alle Infinite Financieel adviseurs en controllers. Met de bundel willen wij u inspireren in het denken over de bedrijfsvoering en de doelmatigheid binnen organisaties voor onderwijs en opvang. De bundel draagt de titel Quid pro quo. Een Latijnse spreuk die zegt ‘Iets voor iets anders’, vrij vertaald ‘voor wat, hoort wat’. Het verwijst naar de NPO gelden en de discussie hierover.

De bundel vindt u ook op onze website. En op verzoek (via info@infinitebv.nl) zenden wij u graag enkele exemplaren toe.