Informatiebijeenkomsten en (meerjaren)begrotingsmodellen 2022 – 2026 voor swv po en vo

Op 1 januari 2023 wordt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs ingevoerd. De gevolgen zijn het grootst voor de schoolbesturen met scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook voor de samenwerkingsverbanden zijn er gevolgen. In de eerste plaats voor de samenwerkingsverbanden po. Maar ook voor de swv vo, omdat het voortgezet speciaal onderwijs deelneemt in de swv vo, maar valt onder de bekostigingsregelingen po.

De vereenvoudiging heeft consequenties voor de meerjarenbegroting 2022 – 2026. Onze (meerjaren)begrotingsmodellen voor de swv po en vo die komend najaar beschikbaar komen anticiperen hierop. Omdat de overgang van de huidige bekostigingssystematiek naar de nieuwe vereenvoudigde systematiek een aantal belangrijke aandachtspunten kent bij het opstellen van de (meerjaren)begroting, organiseert Infinite Financieel hier in het najaar enkele bijeenkomsten over. Meer informatie leest u in de volgende editie van Infinite Update die medio juli verschijnt.