Opheffing VF en modernisering PF weer een stap dichterbij

De opheffing van het Vervangingsfonds en de modernisering van het Participatiefonds zijn weer een stap dichterbij gekomen. Dit blijkt uit een verslag van een schriftelijk gesprek tussen de minister en de Tweede Kamer. In het verslag staat onder meer te lezen:

  • de internconsultatie over beide voorstellen is positief verlopen,
  • 65% van de onderwijsbesturen koos inmiddels voor ERD (Eigen Risico Dragerschap) – 57% volledig ERD en 8% een financiële variant van ERD,
  • deze 65% betreft 80% van alle fte’s en 80% van alle scholen in de sector po,
  • sinds in 2016 de vormen van ERD verruimd zijn, koos 27% van de éénpitters voor ERD en 33% van de kleine schoolbesturen,
  • 240 van de nog 324 ‘traditioneel’ aangesloten onderwijsbesturen ondervinden van de opheffing geen financieel nadeel, ruim 80 besturen dus wel. Op een vangnet voor deze besturen wordt nog gestudeerd,
  • in de groep onderwijsbesturen die meer vergoeding incasseert dan men premie betaalt, is dit bedrag over het algemeen relatief gering ten opzichte van de lumpsum die men ontvangt,
  • in de ERD groep is het gemiddelde verzuim 5,7%, in de groep die nog ‘traditioneel’ is aangesloten is dit 6,9%,
  • de minister wil nog geen concrete datum voor opheffing noemen, ‘maar dit moment komt steeds dichterbij’ en ‘het zal binnen afzienbare tijd zijn’,
  • de datum waarop de modernisering van het PF zal worden doorgevoerd is volgens bovengenoemd Kamerstuk naar verwachting 1 januari 2021, maar het PF heeft in juni 2020 zelf een bericht verspreid dat spreekt over 1 augustus 2021.