Wat verandert er aan het begin van dit nieuwe schooljaar?

Traditiegetrouw brengt een nieuw schooljaar veranderingen met zich mee. Diverse organisaties zetten nieuwe regels en maatregelen op een rij.

De PO-Raad wijst onder meer op:

  • de actualisatie van de functiewaardering  van alle OOP en directiefuncties,
  • de nieuwe regeling aanvullend geboorteverlof,
  • de verplichting dat schoolpleinen rookvrij moeten zijn
  • en diverse subsidieregelingen.

De VO-raad wijst, naast enkele bovengenoemde berichten, onder meer op:

  • de afschaffing van de centrale rekentoets en de invoering van het schoolexamen rekenen,
  • de mogelijkheid doorlopende leerroutes vmbo – mbo door te voeren,
  • de inwerkingtreding van de Wet Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo.

De Onderwijsinspectie actualiseert jaarlijks de Onderzoekskaders. De bijgestelde edities 2020-2021 van de Onderzoekskaders 2017 zijn voor de zomervakantie vastgesteld en gepubliceerd.

Ook kijkt de inspectie alvast vooruit naar volgend schooljaar. Dan worden de Onderzoekskaders weer grondig herzien. Het bestuursgerichte toezicht zal verder ontwikkeld worden en men wil nog meer gaan stimuleren waar dat kan en waarborgen en ingrijpen waar dat moet.

Het Ministerie van OCW publiceerde onder de titel ‘Start nieuwe schooljaar’ een bericht. Dit is geheel gewijd aan COVID-19 en bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in het funderend onderwijs.