Opnieuw extra geld voor onderwijs op afstand

Het ministerie van OCW heeft een nieuwsbrief primair onderwijs gepubliceerd die geheel in het teken staat van het weer opengaan van de scholen op 11 mei 2020. In deze nieuwsbrief valt onder meer te lezen dat er nog eens € 3,8 miljoen is uitgetrokken om leerlingen te ondersteunen die thuis lessen volgen, maar geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Zo kunnen nog eens 11.500 leerlingen van een laptop of tablet worden voorzien. 

Al bijna 7.000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben een laptop of tablet gekregen met behulp van de € 2,5 miljoen die minister Slob eind maart voor dit doel uittrok. Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.