Landelijke richtlijn GGD voor toezicht van vanaf 11 mei

De GGD heeft een landelijke richtlijn opgesteld voor het toezicht vanaf 11 mei 2020. De normale kwaliteitseisen blijven gelden, maar er wordt per situatie gekeken of er sprake is van overmacht.

De landelijke richtlijn is bestemd voor kinderopvang, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en voor locaties waar noodopvang wordt geboden. Voor reguliere opvang en noodopvang gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. Maar hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk, aldus de richtlijn. Daardoor kan het voorkomen dat een houder ondanks daartoe aantoonbaar verrichte inspanningen, niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving. GGD-GHOR Nederland adviseert de toezichthouders daarmee rekening te houden door per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht.

In de richtlijn wordt nader gedefinieerd wat ‘overmacht’ precies inhoudt.