Oproep om haast te maken met het aanstellen van onafhankelijk lid intern toezicht

De VO-raad en PO-Raad hebben een brief gestuurd aan samenwerkingsverbanden die nog geen onafhankelijk lid hebben aangesteld binnen het intern toezicht. De sectorraden vragen samenwerkingsverbanden een tijdpad te ontwikkelen en te delen, waarin ze aangeven wanneer ze dit onafhankelijke lid aan het intern toezicht gaan toevoegen.