Stappenplan vermogensanalyse in het jaarverslag

Er wordt dit jaar een belangrijke nieuwe eis gesteld aan het bestuursverslag. Ieder onderwijsbestuur moet haar vermogenspositie toelichten en verantwoorden in het bestuursverslag. Dit volgt op de door het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs geïntroduceerde nieuwe signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek vermogen (juni 2020). Van het onderwijsbestuur wordt dus niet meer alleen gevraagd de cijfers te presenteren, maar deze ook daadwerkelijk te verantwoorden en een inhoudelijke, bestuurlijke duiding te geven aan de cijfers. Infinite Financieel adviseurs Mark Ruitenbeek en Iris Zeldenrijk schreven een kort stappenplan dat u helpt uw vermogenspositie toe te lichten en te duiden in het jaarverslag 2020. U kunt dit stappenplan downloaden op onze website.