PO-Raad introduceert tweewekelijks vragenhalfuur over de vereenvoudiging van de bekostiging

De PO-Raad organiseert sinds woensdag 26 januari 2022 een tweewekelijks digitaal, technisch vragenhalfuurtje over de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs. Het vragenhalfuur is in aanvulling op de publicatie van brochures, handreikingen, tools, Q&A’s en informatiebijeenkomsten.

Bij het vragenhalfuurtje zullen ook beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW aanschuiven. Het vragenhalfuur is voor eenieder (bestuurders, schoolleiders, controllers, financieel stafmedewerkers, (G)MR-leden, leraren, intern toezicht, etc.) die uitvoeringsvragen heeft in het kader van de voorbereiding op de vereenvoudiging van de bekostiging.  

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 9 februari en woensdag 23 februari, steeds van 11.00-11.30 uur en vinden plaats via Teams. Aanmelden is niet nodig. Deelnemen kan via deze link: Click here to join the meeting. Wie graag een specifieke vraag behandeld wil zien, kan die van tevoren mailen naar vereenvoudiging@poraad.nl