PO-Raad publiceert handreiking allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs – 13 februari 2024

De PO-Raad heeft deze handreiking gepubliceerd in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging ingaande 1 januari 2023. De handreiking bestaat uit een stappenplan en een afwegingskader. Beide zijn door Infinite Financieel ontwikkeld op verzoek van de PO-Raad. Voor meer informatie en de handreiking zelf zie.