Premies fondsen PF en VF 2022, premiekorting PF 2021

Het Participatiefonds en het Vervangingsfonds hebben hun premies 2022 bekend gemaakt. De premie Participatiefonds bedraagt in 2022 2,6%. De standaard premie Vervangingsfonds bedraagt in 2022 6,05%. De premies voor de verschillende varianten van Eigen Risicodrager Schap zijn af te lezen in onderstaande tabel.

Het Participatiefonds heeft voor november en december 2021 een premiestop afgekondigd. De schoolbesturen hoeven over deze maanden geen premie te betalen, omdat anders de reserves van het fonds te hoog oplopen.