Premies Vervangings- en Participatiefonds 2021 bekend

De conceptpremies van het Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het komende kalenderjaar zijn beschikbaar. De definitieve premies worden 15 oktober door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de minister.

De premie van het Vervangingsfonds is gelijk gebleven aan 2020 en blijft op 6%, plus een opslag voor Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), deze daalt en komt in 2021 uit op 0,05%. De premie van 6% geldt voor de traditioneel aangesloten onderwijsbesturen. De besturen die volledig eigen risicodrager (ERD) zijn betalen alleen de BGZ opslag. De besturen die werken met een financiële variant van ERD betalen een premie die varieert tussen de 3,5% en 0,2%, de staffel is te vinden op de website van het VF. Deze premies zijn 0,2 lager dan dit jaar, omdat er binnen de varianten minder gedeclareerd wordt.

De premie van het Participatiefonds is in 2021 lager dan in 2020. Het premiepercentage wordt namelijk 4%. Dit is niet een kostendekkende premie (4,32%), maar door het vermogensoverschot kan een lagere premie worden berekend.