Algemene Rekenkamer nog steeds kritisch over zicht op besteding middelen passend onderwijs

De Algemene Rekenkamer (ARK) bracht in 2017 een kritisch rapport uit over het inzicht dat er bestaat in de besteding van de middelen passend onderwijs. Aan de vooravond van de evaluatie passend onderwijs herhaalt de ARK deze oproep, in een analyse van de OCW begroting 2021.

In 2017 deed de ARK vijf concrete aanbevelingen:

  • standaardiseer en uniformeer informatie over de besteding en resultaten van het geld voor samenwerkingsverbanden;
  • maak deze openbaar voor alle partijen (leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen);
  • pas de regels voor jaarverslagen van samenwerkingsverbanden aan zodat deze eenduidig en vergelijkbaar opgesteld worden;
  • laat specifiek en verplicht voor passend onderwijs verantwoording afleggen;
  • laat de instellingsaccountant dit punt in de controle opnemen.

In haar recente brief constateert de ARK dat het zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs sinds haar eerdere publicaties en die van anderen niet (voldoende) lijkt verbeterd.

Laat een reactie achter